5 تکنیک خلع بدن  چاپ

تاریخ : سه‌شنبه 15 بهمن‌ماه سال 1392 در ساعت 10:50 ق.ظ

تکنیک مراقبه شماره ( 1)


در حالیکه چشمانتان را بسته اید چند دقیقه را صرف ریلکس کردن تمام بدن کنید سپس کره چشمتان رابه سمت بالا بچرخانید تا جاییکه کشش و فشار اندکی را در ماهیچه های اطراف چشمتان احساس کنید. به این طریق دید درونی تان می شود.سپس دید درونی خود را بر صفحه سیاه درون متمرکز کنید.سعی کنید در این مرحله به خواب نروید بلکه همچنان توجه تان را در همین حالت متمرکز کنید .هرگاه که ذهنتان منحرف شد و به موضوع دیگری پرداخت خیلی ساده آن را بازگردانید ودوباره آغاز کنید.به صدای سوت ضعیف در بالای سرتان گوش کنید وتوجه ثانویه خود را به گوش دادن به آن معطوف سازید.  
ادامه ...

چگونه خواب خود را بیاد بیاوریم؟  چاپ

تاریخ : جمعه 11 بهمن‌ماه سال 1392 در ساعت 04:12 ب.ظ

 

How To Remember Your Dreams


  ادامه ...

OBE(تجربه خروج از بدن)  چاپ

تاریخ : جمعه 11 بهمن‌ماه سال 1392 در ساعت 04:08 ب.ظ
"Out of body" experiences (OBEs) are personal experiences 
during which people feel as if they are perceiving the physical 
world from a location outside of their physical bodies. At least 
5 and perhaps as many as 35 of every 100 people have had an OBE 
at least once in their lives (Blackmore, 1982). OBEs are highly 
arousing; they can be either deeply disturbing or profoundly 
moving. Understanding the nature of this widespread and potent 
experience would no doubt help us better understand the 
experience of being alive and human.
 
ادامه ...

رویای شفافLD  چاپ

تاریخ : جمعه 11 بهمن‌ماه سال 1392 در ساعت 01:23 ب.ظ
منبع:http://www.faqs.org/faqs/dreams-faq/lucid-dreaming-faq/
 
1.1

. What is Lucid Dreaming?

Lucid Dreaming is knowing that you are dreaming while you are doing it. When you know that you

are dreaming, you can also alter the dream course. And with practice you can also develop full

control over your dream, you will be able to create and change the environment and change your

own appearance. It will be you that are in control of the dream scenario. You can do whatever

you want to do. Live out your wildest fantasy, or just sit down and chit chat with someone. You

should also be open for the possibility to share dreams and travel in time and space when you

develop adequate control over your dreams. The word Lucid means that you have a clear and full

consciousness. And believe me when I say that Lucid Dreaming can be much more fun than waking

reality.

ادامه ...